סילבוס שאלון 2 כיתות יב'

שאלון 2 מהווה 40% מהציון הסופי לבגרות 5 יחידות במתמטיקה. שאלון זה נלמד בבתי הספר בכיתות יב’.

הבגרות בסוף כיתה יב’ בתאריכים: 
מועד א’:  5.5.20  – 6.5.20
מועד ב’: 24.6.20

סילבוס שאלון 2

שאלון 1 מהווה 40% מהציון הסופי לבגרות 5 יחידות במתמטיקה. שאלון זה נלמד בבתי הספר בכיתות יב’.

הבגרות בסוף כיתה יב’ בתאריכים: 
מועד א’:  5.5.20  – 6.5.20
מועד ב’: 24.6.20

הנדסת המרחב + וקטורים

18 שעות הוראה
+ שאלות תשובות (9 שעות)

מספרים מרוכבים

9 שעות הוראה
+ שאלות תשובות  (5 שעות)

חקירת פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

21 שעות הוראה
+ שאלות תשובות (12 שעות)

גיאומטריה אנליטית

12 שעות הוראה
+ שאלות תשובות  (6 שעות)

מרתון

תרגול וחזרות על החומר וטיפים אחרונים לקראת בחינת הבגרות –
36 שעות הוראה 
+ מפגש שאלות תשובות (12 שעות)

"הדרך הבטוחה להצלחה בבגרות במתמטיקה"
שי בוחבוט
מומחה למתמטיקה 5 יחידות